आदि तुम्ही अनादि तुम्ही

?हे कान्हा?
आदि तुम्ही
अनादि तुम्ही
तुम्ही अनंत का सार हो
रग रग मे बहता लहू हो तुम
जीवन की रसधार हो
साज तुम्ही श्रृंगार तुम्ही
तुम ही जीवन का आधार हो
ह्रदय तुम्ही धडकन तुम्ही तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो ।।
❤?? Զเधे Զเधे??❤


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *